Λόρυ, Πάρακιτ, Κονούρες, Νεοφέμα, Εκλέκτους, Αφρικάνικοι Παπαγάλοι, Παπαγάλοι Αμαζονίου κά